Het vertaalgeheugen

Ondersteunende software voor een consistent vertaalresultaat

Voor een deel van onze klanten is het gebruik van een vertaalgeheugen een meerwaarde. Een vertaalgeheugen is een ondersteunende software die gebruikt wordt tijdens het vertaalproces. Blue Lines werkt met SDL Trados Studio, maar er bestaan heel wat andere programma’s, zoals MemoQ, Déjà Vu, … 

Een vertaalgeheugen is vooral interessant als er vaak terugkerende tekstdelen zijn. Een belangrijk voordeel is een consistenter vertaalresultaat. We kunnen een terminologielijst aan het geheugen koppelen, zodat bepaalde termen altijd op dezelfde manier vertaald worden. 

Een ander voordeel is dat je kortingen kan krijgen als er veel herhaling in de tekst zit. Hieronder vind je een afbeelding van onze Trados-kortingsgrid. Elke categorie wijst op de mate waarin een zin ‘matcht’ met een zin uit het vertaalgeheugen. Dat wordt uitgedrukt in percentages. Zo hoort een volledig nieuwe zin bij de categorie 0% match, terwijl een zin die identiek is aan wat al eerder vertaald werd, een 100% match is. 

Bij elke categorie hoort een kortingspercentage. Voor de categorie 95-99% match is de korting 25%. Voor zinnen die al voor 85-94% in het geheugen voorkomen, is de korting 15%. Bij de lagere categorieën (75-84% en 0-75%) is een korting niet gerechtvaardigd, omdat de zin te veel verschilt of volledig nieuw is (0% match). 

Veel cijfertjes, maar geen paniek: wij doen al het werk. Wij zorgen ervoor dat alles mooi in het geheugen wordt bijgehouden en dat je de juiste kortingen krijgt. Het enige wat we van jou verwachten, is input. Hoe meer feedback je ons geeft, hoe beter wij aan je vertaalwensen kunnen voldoen. Aarzel dus niet om ons jouw stijlvoorkeuren (bijvoorbeeld ‘tu’ of ‘vous’ in het Frans), terminologielijsten, etc. door te sturen.