Lotje De Ridder, deputy manager communication & fundraising, vertelt:

“In 2014 was ik voor mijn vorige werkgever op zoek naar een goede vertaalpartner. Ik werkte toen voor BIO (Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden). De uitdaging was om financiële teksten menselijk te maken zonder de specifieke stijl van de brontekst te verliezen. Ik ging wat rondvragen in mijn netwerk en verschillende mensen bevalen Blue Lines aan. Ik was vanaf de eerste vertaling echt tevreden. Een hele verademing om teksten niet te moeten herwerken, maar direct te kunnen publiceren. Toen ik in 2018 voor DUO for a JOB statuten wilde vertalen klopte ik terug bij Blue Lines aan. Kleine teksten, zoals facebookposts, worden bij ons door vrijwilligers vertaald, maar als het om een belangrijk document gaat, zoals het jaarverslag bijvoorbeeld, dan werken we toch liever met een professionele vertaalpartner.”

Voor DUO for a JOB is het jaarverslag een erg belangrijke publicatie, omdat ze er een brede groep mensen mee willen bereiken: sponsors, overheden, mentoren.

“Er moet ook erg veel in die ene publicatie vervat zitten: persoonlijke getuigenissen, cijfergegevens en onze hele methodiek. We proberen in het Frans (het hoofdkantoor van DUO for a JOB zit in Brussel) de juiste toon te vinden, en we willen dat de Engelse en Nederlandse vertaling even laagdrempelig en verstaanbaar zijn als de brontekst.”

Wat Lotje echt apprecieert in de samenwerking met Blue Lines is de professionaliteit van het team:

“De communicatie met de projectmanagers verloopt enorm vlot, en de levering gebeurt steeds op tijd. Ik heb in de 5 jaar dat ik met Blue Lines werk maar een keer bedenkingen gehad bij een vertaling. Toen werd mij onmiddellijk voorgesteld om de vertaling door een andere, meer gespecialiseerde vertaler te laten reviseren en bijwerken. Zo kwamen we toch tot een goed resultaat. Ook over de vertalers zelf ben ik erg te spreken. Ik heb de indruk dat zij echt heel goed zijn en moeite doen om zich in te werken in het bedrijf waarvoor zij vertalen en om zich de specifieke woordenschat eigen te maken.”

Maatschappelijk relevant ondernemen en hoe je erover communiceert is al een tijdje een hot topic. Voor DUO for a JOB is samenwerken met bedrijven die op een respectvolle manier met mensen omgaan gewoon een evidentie. Zij zullen bijvoorbeeld geen geld aanvaarden van bedrijven uit de tabaksindustrie.

“Maar ook van leveranciers waarmee we samenwerken willen we weten dat ze de juiste waarden nastreven, en dat gevoel zat bij Blue Lines goed.”

Taal is een belangrijk gegeven voor een organisatie die intercultureel werkt. Om jongeren te werven verspreidt DUO flyers en affiches in het Turks en Arabisch.

“Dat is alleen om de doelgroep aan te spreken. Eens de jongeren een traject starten met een mentor gebeurt de begeleiding in het Frans, Nederlands of Engels. Het moet een taal zijn waarmee ze in België op de arbeidsmarkt terechtkunnen. Het is voor de jongeren ook een opportuniteit om met hun mentor een taal te oefenen. Als jongeren nog niet onderlegd zijn in een van die talen, dan zal er in de eerste plaats op zoek gegaan worden naar een aangepaste taalles. Alle Belgische universiteiten hebben trouwens een heel toegankelijke cursus Nederlands en Frans voor hoger opgeleide anderstaligen.”

Waarom is het enorm zinvol om als sponsor en/of mentor voor DUO te werken?

“Het is bij DUO onze missie om jongeren met een migratieachtergrond de tools in handen te geven om zelf werk te vinden. Wij gaan niet voor hen op zoek gaan naar een job, maar leren hen via het mentorschap om een netwerk op te bouwen en om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen die hen sterker maken om zelfstandig werk te zoeken. Ook de mentoren leren enorm veel bij. Zij krijgen een opleiding van 4 dagen waarin ze geïnformeerd worden over tewerkstellingsmaatregelingen en over de uitdagingen en de context van de jongeren. Ze leren ook coachen, actief luisteren, intercultureel werken, … , allemaal skills die ze in hun eigen loopbaan kunnen gebruiken. Enkele sponsors zoals bpost, ING en Partenamut geven werknemers aan het einde van hun loopbaan vrijstelling opdat ze als vrijwilliger voor DUO zouden kunnen werken. Het mooie is dat we zien dat die mensen na hun ervaring op een andere manier naar hun eigen aanwervingsbeleid gaan kijken. Dat is heel positief voor de diversiteit van het bedrijf zelf.”

 

Lees meer over de werking van deze mooie organisatie in het jaarverslag, dat door Blue Lines vanuit het Frans naar het Engels en het Nederlands werd vertaald.

Kriebels om je op een of andere manier in te zetten voor DUO for a JOB? Neem dan een kijkje op hun site en ga ervoor! 

Meer tips, tricks en weetjes ontvangen?