Geen slecht idee dus om een gespecialiseerde financiële vertaler aan het werk te zetten, zou je logischerwijs denken. Toch moet die expert tegelijk ook een goede businessvertaler zijn. Want jaarverslagen bevatten doorgaans veel meer informatie dan alleen maar financiële cijfers.

Bij Blue Lines werken er altijd twee native vertalers aan een vertaling: een eerste specialist vertaalt de brontekst naar de doeltaal; de tweede leest de vertaling vergelijkend na. Zo kunnen we garanderen dat in de samenstelling van het duo alle nodige vakkennis aanwezig is.

Operationeel, financieel en duurzaamheidsverslag

Grotere bedrijven splitsen een jaarrapport (rapport annuel in het Frans en annual report in het Engels) vaak op in een operationeel en een financieel jaarverslag. Tegenwoordig komt er zelfs vaak nog een derde luik aan te pas: het duurzaamheidsverslag. Gooi je alles bij elkaar in één allesomvattend document, dan wordt dat wel eens een geïntegreerd jaarverslag genoemd.

01

Financieel jaarverslag: jaarrekening met balans, resultatenrekening en toelichting

Een financieel jaarverslag brengt de balans en resultatenrekening van een vereniging of onderneming in kaart. Het document bevat ook een toelichting van de jaarrekening van de organisatie. Een jaarverslag gaat dus verder dan een pure oplijsting van de cijfertjes die uit je boekhoudprogramma rollen. Er wordt ook een woordje uitleg gegeven over de cijfers, gemaakte keuzes en trends.

Voor heel wat (grotere) bedrijven is de publicatie van een jaarverslag verplicht. Voor eenmanszaken, kleine bv’s en vof’s is dat niet zo. Al mag het natuurlijk wel en kan het helpen om meer inzicht te krijgen én te geven.

Uiteraard vraagt een financieel jaarverslag om de nodige expertise. Een goede jaarverslagvertaler moet perfect op de hoogte zijn van de exacte benamingen van bedrijfsvormen, -structuren, functietitels enzovoort, maar moet ook de nodige kennis over wetgeving hebben.

02

Operationeel jaarverslag: Wie, Wat, Waarom & Waar gaan we naartoe?

Het operationeel jaarverslag beschrijft de W’s van een organisatie:

  • Wie? Geen onderonsje maar een over onsje. Welke gezichten opereren achter de cijfers? Dat kan heel persoonlijk gemaakt worden met een voorwoord van de CEO, bio’s en interviews van medewerkers. Ook kan je de aandeelhoudersstructuur schematisch of via een oplijsting toelichten.
  • Wat? Een beschrijving van de huidige en toekomstige activiteiten. Je kan verduidelijken in welke regio’s de organisatie actief is.
  • Waarom? Missie en visie. Waarom doe je wat je doet? Welk belang heeft de samenleving daarbij? Wat zijn je drijfveren en wat is je toekomstvisie?
  • Waar gaan we naartoe? Zijn er strategische samenwerkingen op til? Personeelsveranderingen? Wat zijn de doelstellingen op korte en lange termijn? Wil je nieuwe diensten of producten in de markt zetten? Nieuwe regio’s aanboren? Dit is absoluut een stukje tekst dat alle stakeholders met veel interesse zullen lezen.
03

Duurzaamheidsverslag

De laatste jaren heeft het duurzaamheidsverslag merkelijk aan belang gewonnen. Stakeholders houden steeds meer rekening met de impact van een organisatie op de maatschappij en het milieu. Het duurzaamheidsverslag kan deel uitmaken van het algemeen jaarverslag of als een apart document gepubliceerd worden. Ook hier kan je ingaan op de huidige toestand en op de langetermijndoelstellingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR of Corporate Social Responsibility).

Internationaal ondernemen = grenzeloos informeren

Bedrijven met internationale stakeholders laten hun jaarverslag vertalen naar de werktalen van de onderneming. Die willen tenslotte jaarlijks geïnformeerd worden over de financiële toestand en vooruitzichten van de organisatie, en wel het liefst in hun eigen taal. We krijgen bij Blue Lines dan ook vaak de vraag om een jaarverslag te vertalen binnen de (in België courante) talencombinaties Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Het jaarverslag als pr-instrument

Even terug naar de intro van dit blogartikel: een jaarverslag klinkt niet bepaald als het meest sexy document op de contentagenda. Nochtans zien heel wat organisaties het jaarverslag tegenwoordig als een van hun belangrijkste pr-publicaties. Ze maken echt werk van de inhoud en vormgeving. Het jaarverslag kan stakeholders een vooruitblik geven op toekomstige activiteiten, ontwikkelingen en strategische samenwerkingen. Als je dan toch een jaarverslag wil/moet schrijven, kan je er evengoed iets moois van maken.

Naast courante pr-middelen zoals persberichten en publiciteit in de media kan je het jaarverslag dus inzetten als een krachtig middel om externe stakeholders én interne medewerkers te informeren over en te motiveren voor je toekomstplannen. Verleid de mensen die je nodig hebt om je doel te bereiken met een krachtig inhoudelijk document. Schrijf content die activeert!

Strikte geheimhouding

Zolang een jaarverslag niet gepubliceerd is, is het een vertrouwelijk document. Blue Lines heeft met alle vertalers, copywriters en medewerkers een confidentialiteitsovereenkomst of NDA afgesloten. Heb je een eigen NDA opgesteld? Stuur die gerust naar ons door. De inhoud van jouw jaarrapport is bij ons in veilige handen, daar kan je op vertrouwen.

Klantenervaringen

Elk jaar vertaalt Blue Lines jaarverslagen voor heel wat organisaties uit de meest uiteenlopende sectoren. Lees hier bijvoorbeeld de ervaringen van onze klanten imec, Recupel en DUO for a JOB.

De aandachtspunten bij de vertaling van een jaarverslag samengevat

We gaven het hierboven al aan: de vertaling van een jaarverslag vraagt niet alleen financieel inzicht, maar ook een vlotte pen en een goede algemene managementkennis. Zeker bij een geïntegreerd jaarverslag is een degelijk inzicht in business een absolute must. Als je in je jaarverslag een belangrijke pr-tool ziet, heb je nood aan een wervende, activerende schrijfstijl om je stakeholders mee te krijgen in je verhaal.

Vertrouw de copy en vertaling van je jaarverslag gerust toe aan de ervaren specialisten van Blue Lines. Want doordachte, vlot geschreven content werkt écht, in alle talen.

Meer tips, tricks en weetjes ontvangen?