Sinds kort werkt Karott’ ook bredere communicatieprojecten uit rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor mikken ze ook op bedrijven die niet noodzakelijk in voeding en gezondheid actief zijn.

Het was Nicolas Rousseau, een van de oprichters van Karott’, die in 2007 Blue Lines contacteerde. Nicolas had in het verleden al een beroep gedaan op Blue Lines en was zeer tevreden over de samenwerking:

“De samenwerking met Blue Lines is echt zeer aangenaam: snelle follow-up, kwalitatief hoogstaand werk, respect voor deadlines … . We weten dat we op Blue Lines kunnen rekenen en dat het team altijd alles op alles zet om onze verwachtingen en die van onze eindklanten zo goed mogelijk in te lossen.” 

Specifieke stijl

In eerste instantie focuste Karott’ zich op het ontwikkelen van communicatiestrategieën en -tools voor de gezondheidsprofessionals. De inhoud die gekoppeld is aan die strategieën varieert van brochures tot digitale communicatie via direct mailings, websites, social media, … De stijl moet steeds aangepast zijn aan de doelgroep (bijvoorbeeld een artsenpubliek) én aan het medium (je schrijft anders voor het web dan voor sociale media). Vandaag biedt Karott’ ook strategieën en inhoud aan voor het grote publiek, wat weer om een andere stijl vraagt.

Talencombinaties

Oorspronkelijk werden bronteksten in het Frans geschreven, omdat dit de moedertaal is van de drie experts die Karott’ hebben opgericht. Later werd het team met Nederlandstalig talent uitgebreid. De bronteksten worden vandaag dus in het Nederlands én Frans geschreven. Blue Lines vertaalt de teksten voornamelijk naar Nederlands, Frans en Engels.

Verwachtingen van Karott’ 

Omdat de inhoud vaak heel technisch is moeten de vertalers thuis zijn in de materie. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Met de jaren bouwden we bij Blue Lines dan ook een pool van vertalers op die veel ervaring heeft in voeding en gezondheid. Naast expertise is oog voor SEO een belangrijk aandachtspunt. Er wordt in de vertalingen rekening gehouden met karakterlimieten en gebruik van keywords. Daarnaast gebruiken de vertalers een terminologielijst waarin bepaalde termen en stijlvoorkeuren opgelijst staan. Op die manier worden vaak terugkerende termen steeds consequent gebruikt en weten de vertalers welke richtlijnen belangrijk zijn. Zo moeten cijfers bijvoorbeeld altijd naar cijfers vertaald worden, en niet vervangen worden door voluit geschreven getallen.

Vriendschappelijke samenwerking

In 2014 vroeg Nicolas (Karott’) Stef (Blue Lines) mee naar een groot wetenschappelijk evenement in San Diego. Nicolas en Stef brachten er op de sociale media verslag uit van het evenement voor een belangrijke klant van Karott’. Een mooie blijk van collegialiteit en vertrouwen. Op naar de volgende 10 jaar samenwerking!

Meer tips, tricks en weetjes ontvangen?