Wat je misschien niet weet, is dat je bij elke nieuwe aankoop ook een Recupel-bijdrage betaalt. Tot voor kort dacht ik dat Recupel een overheidsinstantie was die een soort van milieutaks hief. Niets is minder waar: de invoerders en producenten van elektroapparaten zijn bij wet verplicht om de inzameling en verwerking van afgedankte toestellen op zich te nemen. Om dat allemaal gestroomlijnd te laten verlopen, richtten zij in 2001 de vzw Recupel op. Haar werking wordt uitsluitend gefinancierd via de Recupel-bijdrage. Voor een gsm bijvoorbeeld betaal je een bijdrage van amper 5 cent. Voor die prijs kan je het toestel naar een van de vele inzamelpunten brengen, waarna Recupel het naar een verwerkingscentrum vervoert. Zo’n verwerkingscentrum recycleert maar liefst 99% van het toestel. De grondstoffen worden gebruikt voor de productie van nieuwe toestellen. Op de website van Recupel lees je haarfijn hoe dat precies in zijn werk gaat.

Hoe de vonk oversloeg

Toen Saar Bentein vorig jaar als woordvoerder en pr-verantwoordelijke bij Recupel begon, nam ze Blue Lines als vertaalpartner mee. Ze had ons leren kennen tijdens haar vorige job bij het marcombureau make sense.

“Jullie hadden een prospectiemailtje gestuurd dat spontaan en sympathiek overkwam, en niet als de zoveelste drammerige sales pitch. De enthousiaste toon van het bericht haalde me over de streep om eens een vertaling bij Blue Lines te bestellen. De kwaliteit bleek erg hoog en de samenwerking liep erg vlot. Ik was meteen verkocht! En dus ben ik jullie zonder aarzelen blijven inschakelen.”

“Ik hecht veel belang aan een goed contact met de projectmanagers. Doorgaans is het Kobe die mijn vertaalprojecten opvolgt. Het gaat om jaarverslagen, verslagen van vergaderingen, persberichten, nota’s … Meestal worden de bronteksten in het Nederlands geschreven, maar soms ook in het Frans. Daarnaast communiceren we ook in het Engels. Vertalingen naar het Frans laat ik altijd nog eens intern nalezen door een Franstalige collega, om foute interpretaties uit te sluiten. Dat ik nagenoeg nooit opmerkingen binnenkrijg, is voor mij een duidelijk bewijs dat jullie vertaalwerk erg betrouwbaar is. Jullie hanteren niet de laagste woordprijs. Maar aangezien ik er achteraf nauwelijks nog werk aan heb, vind ik de prijs-kwaliteitsverhouding zeer oké.”

Communicatie in coronatijden: anticiperen en omdenken

In de lente kriebelt het bij ieder van ons om op te ruimen. Voor Recupel is het voorjaar dan ook elk jaar weer hét seizoen om een sensibiliseringscampagne te voeren rond het binnenbrengen van afgedankte elektrotoestellen. Dit jaar stak COVID-19 daar evenwel een stokje voor. De recyclageparken gingen een paar weken dicht, net als heel wat retailpunten met inzamelboxen.

Saar: “Het had de afgelopen tijd weinig zin om de mensen aan te moedigen om ongebruikte elektro niet langer stof te laten vergaren. Er zat niets anders op dan snel onze communicatiecampagnes aan te passen, de burger aan te raden om zijn toestellen nog even thuis te stockeren en de inzamelactie voor een tijdje uit te stellen.”

Op naar een circulaire economie

“Zowel op nationaal als op Europees niveau krijgt milieubeleid steeds meer aandacht. Overheden en belanghebbenden kijken dan ook met een kritische blik naar onze activiteiten en resultaten. Ze verwachten dat Recupel vernieuwend uit de hoek komt en haar werking verder blijft moderniseren. Vandaag recycleren en herwaarderen we gemiddeld 90% van de onderdelen van een elektrotoestel. Onze belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is dat we nog meer willen investeren in circulaire economie, door onder andere meer in te zetten op hergebruik.”

Een wederzijdse update

Heeft Saar misschien nog vragen voor Blue Lines, wil ik tot slot nog weten.

Saar: “Jazeker! Ik contacteer jullie altijd voor puur vertaalwerk. Maar zijn jullie eigenlijk ook beschikbaar voor bijvoorbeeld copywriting?”

Absoluut! In een aantal Europese talen, waaronder Engels en Frans, schreven we al langer from scratch commerciële teksten. Maar nu doen we dat steeds vaker in het Nederlands, om nadien de vertaalslag te maken naar de andere werktalen van de klant. Omdat de vraag naar SEO-geoptimaliseerde teksten duidelijk toeneemt, hebben we ons bovendien versterkt met een paar steengoede copywriters met veel ervaring in digital marketing.

Saar: “Goed om te weten! Zijn al jullie vertalers trouwens native speakers of alleen de mensen die de vertalingen nalezen?”

Ook daar kunnen we heel duidelijk over zijn: native speakers only! Onze vertalers vertalen enkel naar hun moedertaal, zonder enige uitzondering. Maar dat is lang niet de enige voorwaarde om bij ons te kunnen starten. Eerst moeten ze slagen voor een verraderlijk moeilijke test én moeten ze kunnen aantonen dat hun stijl die van de betere copywriter nadrukkelijk benadert. Heb je zelf nog vragen voor Recupel of voor Blue Lines?

Meer tips, tricks en weetjes ontvangen?