Wanneer Upgrade Estate connecterende huisvesting voor studenten (Upkot) en young professionals (Upliving) bouwt en beheert, staan sociale en ecologische duurzaamheid steeds voorop. Met Upgrade Charity helpt het dan weer jongeren in kwetsbare situaties en steunt het nog heel wat andere initiatieven.

Beleidsmedewerker Julie Dujardin vertelt hoe we elkaar destijds hebben gevonden: “Het was onze digital marketeer Aurelie die in februari 2018 bij jullie aanklopte voor de vertaling van onze nieuwe website. Zo ben ik ook met jullie beginnen te werken en dat loopt erg goed. Jullie gaan correct om met deadlines en de vertalingen lezen heel vlot. Doordat jullie nu al twee jaar regelmatig voor ons vertalen, kennen jullie het DNA van ons bedrijf en kunnen jullie onze tone of voice perfect overnemen in de doeltalen.”

Innoveren, connecteren en anticiperen

Ook in de contacten met huurders, investeerders en andere stakeholders investeert Upgrade Estate bewust in een duurzame relatie.

Julie: “We houden ons ver weg van platcommerciële boodschappen en containerbegrippen zonder inhoud. We bouwen langetermijnrelaties dankzij een transparante en authentieke communicatie.”

Heeft jullie innovatieve mindset gezorgd voor nieuwe ontwikkelingen, toen corona in België de kop opstak?

Julie: “In het begin van de coronacrisis hebben we razendsnel geïnvesteerd in een digitaal informatieplatform, waar we sindsdien dagelijks nieuwe video’s, webinars en virtual tours hebben gepost. We hebben het op enkele dagen tijd uit de grond gestampt. Gelukkig konden we op Blue Lines rekenen voor een snelle en vlotte vertaling naar het Engels en het Frans. Zo kon de verhuur begin april gewoon opstarten. Zowel de bezoeken, de gesprekken en de contractondertekeningen verliepen digitaal. Daarnaast hebben we voor onze meest kwetsbare huurders Upgrade Solidarity uit de grond gestampt. Dat is een hulpfonds dat een dagvergoeding betaalt aan studenten van wie de ouders door de coronacrisis technisch werkloos zijn of die zelf hun (vakantie)job kwijt zijn en zo niet langer de huur van hun kot kunnen betalen. Omdat Upgrade Estate duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde hoog in het vaandel draagt, wordt Upgrade Solidarity een blijvend hulpfonds. Hiermee willen we anticiperen op toekomstige crisissen en op een menselijke manier zorgbehoevende studenten ondersteunen. Upkot studenten werden niet verplicht om hun kot te verlaten, maar konden 1 vaste verblijfplaats kiezen: thuis of op kot. Wie ‘upkot’ bleef, kon rekenen op de Upkot coaches voor extra hygiënische maatregelen en een luisterend oor indien nodig.”

Een waardevolle tip voor Blue Lines

Mijn vraag of Julie nog vragen heeft voor Blue Lines levert zowaar een mooie tip op.

Julie: “Ik zou graag een beter zicht krijgen op wie mijn vertalingen doet. Soms voel ik echt een klik met iemand en dan zou het handig zijn als we jullie konden melden dat we voortaan altijd op die persoon een beroep willen doen.”

Om aan Julies vraag tegemoet te komen, gaan we ons evaluatieproces wat aanpassen. Waar klanten ons vandaag al feedback mogen geven en kunnen aangeven wie hun voorkeursvertalers zijn, pakken we dat vanaf nu nog gestructureerder aan. We zullen binnenkort bij elke vertaling het contact-ID van de vertaler en revisor vermelden én een evaluatieformulier meesturen. Klanten kunnen ons dan langs die weg feedback bezorgen over hun vertaling, positief of negatief. Zo hebben we een beter zicht op iemands voorkeuren en wensen, en kunnen we de lat opnieuw hoger leggen. Zo zie je maar: verbindend communiceren werkt echt!

Meer tips, tricks en weetjes ontvangen?