Welk soort tolk hangt af van het type event. Overloop best eens dit lijstje voor je ons contacteert. De uitleg staat eronder.

  • talencombinatie / retourtolken?
  • datum en locatie + programma event?
  • consecutief, simultaan, liaison: welk type tolk voor je event?
  • tolkmateriaal nodig? Voor hoeveel personen?
  • thema van de meeting of conferentie?
  • eventuele speeches of keynotes of ander studiemateriaal?

Talencombinatie / retourtolken

Bij een talencombinatie kan iedereen zich iets voorstellen, maar het begrip retour blijkt vaak onbekend. Bij retour komt het erop neer dat de tolk zowel naar zijn moedertaal als naar zijn passieve taal (= retour) moet tolken. Heel zwaar, niet alle tolken bieden deze dienst aan.

Datum, locatie en programma

De datum en locatie van het event hebben we uiteraard nodig om te kunnen plannen. Wanneer en naar waar moet de tolk zich verplaatsen? Aan de hand van het programma weten we hoeveel tijd we moeten voorzien (halve dag, volle dag, twee dagen, …)

Consewablieft?

Een consecutieve tolk wordt vooral ingeschakeld bij allerlei bestuursraden. Hij vat de boodschap van de spreker bondig samen en vertaalt ze op vooraf vastgelegde momenten.

De liaisontolk zie je vaak op meetings, naast iemand in het publiek of aan de onderhandelingstafel. De tolk fluistert als het ware de vertaling in het oor van zijn klant. Deze vorm van tolken werkt alleen één op één of voor maximaal een paar mensen.

Simultaan tolken is hetzelfde als gelijktijdig tolken. De spreker en de tolk spreken dus tegelijkertijd. Hou er rekening mee dat simultaantolken per twee werken omdat het zo belastend is. Om het kwartier wisselen de tolken elkaar af om even op adem te komen en de hersenen wat te ontspannen. Niet om een dutje te doen! De tolk in pauze blijft de spreker volgen en blijft notities maken. Sommige tolken helpen elkaar ook met hun notities. Bij simultaan tolken wordt altijd met een cabine en zender/ontvangers gewerkt.

Tolkmateriaal

Bij simultaan tolken heb je een tolkcabine en headsets nodig. Geef ons een kort overzicht van je event en het aantal sprekers, zodat we kunnen inschatten welk en hoeveel materiaal je nodig hebt.

Thema

Elke tolk heeft zijn expertises. De een is een echte sportkenner, de ander een techneut. Aan de hand van het thema selecteren we de juiste tolk of tolken.

Achtergrondinformatie

Hoe meer referentiemateriaal voorhanden is, hoe beter de tolken zich kunnen voorbereiden. Vaak moet een tolk heel specialistische thema’s vertalen. Het helpt enorm als hij of zij de terminologie op voorhand kan instuderen. Heb je al concrete teksten, speeches of white papers van de sprekers? Stuur ze dan zeker mee bij je aanvraag!

 

Bezorg ons je input via info@bluelines.eu. We bekijken alles grondig en zorgen ervoor dat je boodschap professioneel wordt getolkt.

Meer tips, tricks en weetjes ontvangen?